samochodu

samochodu

Co to jest Ubezpiecznie OC samochodu ?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) samochodu obejmuje przede wszystkim rekompensatę szkód, powstałych w wyniku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego. Dotyczy to zarówno szkód osobowych, jak i materialnych. Co najważniejsze, polisa OC przypisana jest do konkretnego samochodu, na który została wykupiona a nie do jego właściciela.

Jak działa ubezpiecznie OC ?

Ubezpieczenie Oc polega na tym, że opłacasz składkę po to, by nie płacić, kiedy komuś wyrządzisz szkodę. Odszkodowanie zostanie wypłacone z Twojej polisy, dzięki temu nie będziesz musiał wykładać pieniędzy na naprawę czyjegoś samochodu.

Czy ubezpiecznie OC jest obowiązkowe ?

TAK. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów jest ubezpieczeniem obowiązkowym, któremu podlegają wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych w Polsce.

Jak sprawdzić czy samochód jest ubezpieczony ?

Sprawdzenie OC można dokonać na stronie www.ufg.pl i www.historiapojazdu.gov.pl. Ważność polisy OC można również sprawdzić za pomocą aplikacji mobilnych – „Na Wypadek” i „UFG Kup Auto”.

W przypadku wątpliwości lub zaistnienia sytuacji w ktorych wymagane jest OC, warto samodzielnie sprawdzić ważność polisy OC zbywcy używanego samochodu.